ព័ត៌មានជាតិ

នៅយប់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌដង្កោ ដឹកនាំដោយកម្លាំងចម្រុះ ចុះត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះ និងរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅសង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ៕

នៅយប់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌដង្កោ ដឹកនាំដោយកម្លាំងចម្រុះ ចុះត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះ និងរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅសង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.