ព័ត៌មានជាតិ

អាហារូបករណ៍ ៣០% ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់មន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន ដែលចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តម ហ៊ីវ ជននាថ រដ្ឋលេខាធិការ តំណាងក្រសួងព័ត៌មាន និងឯកឧត្តម លី ណាវុឌ្ឍ សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា រវាងក្រសួងព័ត៌មាន និងសាកលវិទ្យាល័យប៊ែលធីអន្តរជាតិ ស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ៣០% ជូនដល់មន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន ដែលចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តម ហ៊ីវ ជននាថ រដ្ឋលេខាធិការ តំណាងក្រសួងព័ត៌មាន និងឯកឧត្តម លី ណាវុឌ្ឍ សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួង រាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា

Leave a Reply

Your email address will not be published.