ព័ត៌មានជាតិ

ជនសង្ស័យចំនួន០៣នាក់ ជាមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលស្ទឹងមានជ័យ៣ ចំនួន០១នាក់ រួមនិងជន​ក្លែង​បន្លំ​ជាប្រជាការពារចំនួន០២នាក់ទៀត ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញបញ្ជូនទៅតុលាការ ដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី ពីបទ កំហែ ..;ង យកប្រាក់៕

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ជនសង្ស័យចំនួន០៣នាក់ ជាមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលស្ទឹងមានជ័យ៣ ចំនួន០១នាក់ រួមនិងជន​ក្លែង​បន្លំ​ជាប្រជាការពារចំនួន០២នាក់ទៀត ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញបញ្ជូនទៅតុលាការ ដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី ពីបទ កំហែ ..;ង យកប្រាក់៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.