ព័ត៌មានជាតិ

ព័ត៌មានបឋម ករណី គ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ រវាង រថយន្ត ម៉ាក់ NX 200T និង ម៉ូតូ ម៉ាក់ PCX ពណ៍ ក្រហម បណ្ដា ឲ្យបុរសម្នាក់ រងរបួសធ្ងន់ បាក់ជើង. ត្រូវ រថយន្តសង្គ្រោះ. របស់ មន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត បាន បញ្ជូន ជនរងគ្រោះ ទៅ សង្គ្រោះភ្លាមៗ

ព័ត៌មានបឋម ករណី គ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ រវាង រថយន្ត ម៉ាក់ NX 200T ពាក់សា្លក លេខ( ភំ្នពេញ 2BK -1871 )និង ម៉ូតូ ម៉ាក់ PCX  ពណ៍ ក្រហម ពាក់សា្លក លេខ  (ភំ្នពេញ  1 BM-1966) បណ្ដា ឲ្យបុរសម្នាក់ រងរបួសធ្ងន់ បាក់ជើង. ត្រូវ រថយន្តសង្គ្រោះ. របស់ មន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត បាន បញ្ជូន ជនរងគ្រោះ ទៅ សង្គ្រោះភ្លាមៗ។នៅឯមន្ទីរពេទ្យ។ ហេតុការណ៍ ខាង លើ សិ្ថត នៅ ក្នុង សង្កាត់ បឹង កក់ទី ១ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភំ្នពេញ នេះ គ្រាន់តែ ជាព័ត៌មាន បឋម ដែល ក្រុម ការងារ ទទួល បាន ពីរ បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ តែប៉ុណ្ណោះ

Leave a Reply

Your email address will not be published.