ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ករណី គ្រោះថា្នក់ចរាចរណ៍រវាង រថយន្តម៉ាក Toyota COROLLA ពាក់សា្លក់លេខ ប៉ះគា្នជាមួយរថយន្ត មួយគ្រឿងទៀតម៉ាក Toyota Alphard

ករណី គ្រោះថា្នក់ចរាចរណ៍រវាង រថយន្តម៉ាកToyota COROLLA  ពាក់សា្លក់លេខ (ភំ្នពេញ 2V 5674) ប៉ះគា្នជាមួយរថយន្ត មួយគ្រឿងទៀតម៉ាក  Toyota Alphard សិ្ថត នៅ ត្រង់ ចំណុច ផ្លូវលេខ នៅ ផ្លូវ ១១៣ កែង ២៧៦ ក្នុង   សង្កាត់បឹងកេងកង ទី ២ ខណ្ឌ បឹងកេងកង ហើយព្យាយាម រត់គេច ពីរកនែ្លង ត្រូវបាន បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ ជិះដេញ តាម ឃាត់បាន  នៅត្រង់ចំនុះ ផ្លូវលេខ ១៣៤ ក្នុង សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី 2 ខណ្ឌទួលគោក

Leave a Reply

Your email address will not be published.